Wednesday, June 29, 2011

June 15, 2011We were invited to our friends John and Anna for Thai-food dinner. Daniel was eager to learn how to make tom yam, while Anna studied Daniels fish-cake preparation. // Vi var inbjudna till John och Anna på thai-middag. Daniel ville gärna lära sig göra tom yam, och Anna kollade på medan Daniel gjorde fisk-kakor.

June 14, 2011Afternoon walk with Ebba. Lovely weather and the sheep happily chewed their on the grass while we walked by. // Eftermiddagspromenad med Ebba. Vädret var underbart och fåren låg nöjt i hagarna och tuggade gräs medan vi gick förbi.

June 13, 2011Morning walk with Ebba. Something else sure happened too, but I have no pictures and no memories right now. // Morgonpromenad med Ebba. Det hände säkert nåt mer den här dagen, men jag har inga fler bilder och kommer inte ihåg mer just nu.

June 12, 2011Zelda at the summer-house. // Zelda på landet vid sommarstugan.

June 11, 2011Weekend at the summer-house by the lake. Just besides the house there are small voles living in holes in the ground. They are very cute and not afraid at all. Unfortunately the weren't afraid of cats either, which led to that Zelda caught one or two of them. // Vi spenderade helgen i sommarstugan. Precis nedanför altanen bor det små sorkar i marken. De är jättesöta och inte ett dugg rädda. Tyvärr var de inte så rädda för katter heller, vilket ledde till att Zelda fick tag på ett par av dem.

Tuesday, June 28, 2011

June 10, 2011Linus brother Vilhelm is staying with us for the night, and the brothers took a bath after dinner. They sure had a lot of fun in the water! // Linus lillebror Vilhelm ska sova över hos oss, och bröderna hoppade i badet efter kvällsmaten. De hade riktigt kul i vattnet!

June 9, 2011Summer-vacations begin soon, and today was a little party at Linus kindergarten to celebrate. As Linus now is 6 years old he will attend pre-school class this fall. The teachers at kindergarten gathered all the 6 years old to thank them for the years that have been and wish them good luck in school. // Snart börjar sommarledigheterna och idag var det avslutningsfest på Linus dagis. Eftersom Linus har fyllt 6 år så kommer han börja förskoleklassen på skolan i höst. Lärarna på dagis samlade alla 6-åringar för att tacka dem för åren som varit och önska dem lycka till i fortsättningen.

June 8, 2011Linus mother called and asked us to look outside; there in the balloon is Linus grandpa, celebrating his birthday. // Linus mamma ringde och sa att vi skulle titta ut; där i luftballongen befinner sig Linus morfar, firandes sin födelsedag.

June 7, 2011Thanks to our friend Britt-Marie the garden has survived our absence. The tomatoes and corn has grown a lot, and so has the salad. It will be so nice just stepping out on the patio to get some vegetables! // Tack vare vår kompis Britt-Marie så har trädgården överlevt vår resa. Tomaterna och majsen har växt massor, och även salladen är fint på gång. Det kommer bli så trevligt att bara gå ut på altanen för att hämta in lite grönsaker!

Monday, June 27, 2011

June 6, 2011Early morning, 10000 meters somewhere above Poland. // Tidig morgon, 10000 meter över Polen.

June 5, 2011Here is one of the inhabitants of the Kuala Lumpur Bird Park. I've never seen peacocks flying free before, and it was quite interesting to see them up in trees and on food tables. Almost all the birds flew free inside the huge netted area. // Här är en av invånarna på Kuala Lumpur Bird Park. Jag har aldrig sett påfåglar flyga fritt innan, och det var häftigt att se dem sitta uppe i träd och på frö-borden. Nästan alla fåglar flög fritt omkring i det nätade området.

June 4, 2011At the Menara TV-tower with a view over Petronas Towers. The headsets are for an audio-guide, but it took way too long time for us, so we just read on the signs and took a lot of photos instead. // Uppe i Menara-tornet med utsikt över Petronas Towers. Hörlurarna är till audio-guiden, men det blev lite segt så vi läste på skyltarna istället och tog massor med kort.

Monday, June 20, 2011

June 3, 2011Today we left Bali for Kuala Lumpur, Malaysia. We got to our hotel at 8PM, and headed straight out the door and across the street for dinner at Hard Rock Cafe. // Idag lämnade vi Bali för att åka till Kuala Lumpur, Malaysia. Vi kom till vårt hotel vid 8-tiden på kvällen, och gav oss direkt ut och över gatan för att äta middag på Hard Rock Cafe

June 2, 2011We rented a motorbike and drow north from Sanur, up to Ubud and through the jungle. It was a nice trip, although very sunny and warm. // Vi hyrde en motorcykel och åkte norrut från Sanur, upp till Ubud och genom djungeln. Det var en fin tur, även om det var väldigt soligt och varmt.

June 1, 2011Dive day 4, last day. Sorry for the bad quality of the photo, but it is a shark! Suddenly, 20 meters below the surface, we saw a white-tipped reef-shark resting on the sandy bottom. We couldn't get any closer as we were on our way to look for other fishes, but it was nice anyway to have spotted it. // Dykdag 4, sista dagen. Tyvärr är kvaliteén på bilden inte den bästa, men det är en haj! Plötsligt på 20 meters djup så såg vi en vitfenad revhaj vilandes på botten. Vi kunde inte komma närmare eftersom vi var på väg för att titta på andra fiskar, men det var kul att ha sett den ändå.

Sunday, June 19, 2011

May 31, 2011Dive day 3. Here we are at Padang Bai and among all other fishes we also found Nemo. // Dykdag 3. Här är vi i Padang Bai och bland alla andra fiskar så träffade vi också på Nemo

May 30, 2011Dive day 2, today we dived at Tulamben and the wreck Liberty. // Dykdag 2, idag dök vi i Tulamben på vraket Liberty.

Monday, June 13, 2011

May 29, 2011One goal with this trip was to make the PADI Advanced Open Water diver training. First day we had three dives, and this is the last one, a night dive. It was both scary and exciting to be diving in the dark! // Ett mål med vår resa var att ta PADI Advanced Open Water. Första dagen hade vi tre dyk, och det här är det sista dyket, ett nattdyk. Det var både läskigt och spännande att dyka i mörkret!

May 28, 2011We had no plans for Saturday so Daniel and I walked around Sanur, where our hotel is situated close to the main road, and took in the surroundings. The weather was warm and damp and sunny, and there were new things to look at everywhere. // Vi hade inget plannerat för lördagen, så Daniel och jag gick runt i Sanur, där vårt hotell låg precis vid huvudgatan, och kände av omgivningarna. Vädret var varmt och fuktigt och soligt, och det fanns nya saker att titta på överallt.

May 27, 2011First night in Bali. We took a cab to Kuta and had dinner at Hard Rock Café. // Första kvällen på Bali. Vi tog en taxi till Kuta och åt middag på Hard Rock Café.

May 26, 2011The view right before landing at Schiphol, Amsterdam. Here I changed plane and started the 16 hour flight to Denpasar, Bali. We did a short stop in Singapore on the way to change some passengers and fill up with gas. // Utsikten precis innan landning på Schiphol, Amsterdam. Jag bytte plan här och påbörjade den 16 timmar långa resan mot Denpasar, Bali. Vi gjorde ett kort stop i Singapore för att byta ut några passagerare och fylla på med bränsle.

May 25, 2011The Ericsson office in Jakarta. As I was busy handing out pets and doing the final packing, Daniel provides this photo. // Ericsson-kontoret i Jakarta. Eftersom jag var upptagen med att fördela ut husdjur och packa det sista, så får Daniel bjuda på dagens bild.