Friday, September 2, 2011

August 21, 2011The weekend is almost over, and Daniel is leaving us for work, this time in Bangladesh. // Helgen är nästan över, och Daniel reser iväg för att jobba, den här gången i Bangladesh.

August 20, 2011The weather is better, no rain and even sunshine in the afternoon. Here Daniel and Linus are fishing. // Vädret är bättre, inget regn och till och med solsken på eftermiddagen. Här fiskar Daniel och Linus.

August 19, 2011We decided to take the caravan to the same place in the archipelago as last weekend. It rained a lot while we went there, and it continued raining during the evening and night. But it didn't mattered that much, we cozed inside eating Linus favourite food; tacos. // Vi bestämde oss för att ta husvagnen till samma plats i Sankt Annas skärgård som vi var förra helgen. Det regnade när vi åkte dit och det fortsatte regna hela kvällen och natten. Men det gjorde inte så mycket, vi myste i husvagnen och åt Linus favorit-mat; tacos.

August 18, 2011Linus at his first day at school, standing in line while the teacher welcomes them all. // Linus första skoldag. Alla barnen står på led medan fröken hälsar dem välkomna.

August 17, 2011Dried apples. // Torkade äppelringar.

August 16, 2011The phone I got for working 10 years at Ericsson. As I already have bought this kind of cellphone earlier I decided to put this for sale, and this is the for-sale-picture. // Mobiltelefonen jag fick från Ericsson för att jag arbetat där i 10 år. Eftersom jag redan har en sån telefon så bestämde jag mig för att sälja denna, och det här är till-salu-bilden.

August 15, 2011Zelda drinking running water in the bathtub. // Zelda dricker rinnande vatten i badkaret.